Çalışma Alanları

Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyet

Teknoloji-Medya-Telekomünikasyon

 • Teknoloji Transferi Sözleşmeleri
 • Fikri Mülkiyet
 • Bilişim Teknolojileri ve Internet
 • E-Ticaret
 • Reklam
 • E-Ödeme, Yeni Jenerasyon Yazar Kasa, E-fatura
 • Sosyal Medya

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Birleşme ve Devralmalar
 • Ticari Sözleşmeler
 • Şirketler Hukukuna İlişkin İşlemler
 • Uluslararası Mal Satışı ve Dağıtım Sözleşmeleri
 • Haksız Rekabet
 • Ticari Dava ve Uyuşmazlıklar
 • Rekabet
 • Proje Finansmanı ve Kredi Sözleşmeleri

Uyuşmazlık Çözümleri

 • Dava
 • Borç Takibi ve İcra
 • Tahkim
 • Arabuluculuk