Yayınlar


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Uyum İçin Son Gün: 1 Ekim 2022! (5 Nisan 2022)

devamı »

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Internet Sitesi Kullanıcı Güvenliğine ilişkin Önemli Duyuru (18.02.2022)

devamı »

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler (1.02.2022)

devamı »

Kişisel Verilerin Koruma Kurulu’nun yakın zamanda duyurduğu dernek/vakıf/sendikalar ile adi ortaklıklar ile ilgili kararları ne anlama geliyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) peş peşe duyurulan (24-25 Haziran 2021) iki kararı Kurul’un VERBİS’e kayıt için kanuna uygun şekilde (gerçek ya da) tüzel kişilik kriterini esas almaya başlayacağını gösteriyor.

devamı »

Güncel Hukuki Gelişmeler (21 Nisan 2021)

devamı »

Güncel Hukuki Gelişmeler (12 Mart 2021)

devamı »

Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope getirilen reklam yasağı reklamverenler ve ajanslar için ne anlama geliyor?

devamı »

Ya “Dükkanı Kapatıp Gideceğiz” ya da “Hizmetin Ön Şartı olarak Açık Rıza Alacağız” - KVKK 108 sayılı Sözleşme Kararı Değerlendirmesi (25.09.2020)

devamı »

KVKK-Amazon'a 1.2 milyon Ceza (14.05.2020)

devamı »

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13 Yeni Kararı (17.04.2020)

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13 Yeni Kararı (17.04.2020)

devamı »

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun uzaktan eğitim platformları hakkında yaptığı “Özel Nitelikli Kişisel Veri” uyarısı çok ciddi sonuçlar doğurabilir

devamı »

Yurtdışındaki Grup Şirketlerine Veri Aktarmak için Kullanılabilecek yeni bir Yöntem: Bağlayıcı Şirket Kuralları

devamı »

Garanti belgeleri artık e-posta ile gönderilebilecek (10.11.2020)

devamı »

Bugün Veri Koruma Günü! (28 Ocak 2017)

devamı »

Döviz Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Kısıtlama (v.1) - Müzakere sonucunda Türk Lirası üzerinden yeni bedelin belirlenememesi halinde ne yapılabilir?

devamı »

Döviz Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Kısıtlama (v.2) -Yasağın Kapsam ve İstisnaları Belli Oldu (sözleşme tipleri bazında değerlendirme)

devamı »

Döviz Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Kısıtlama (v.3) - Tebliğde Yapılan Değişiklikler

devamı »

İnternet Yayınlarına RTÜK denetimi: Yönetmelik taslağı yayınlandı

devamı »

Kambiyo senedi mi, teminat senedi mi?

devamı »

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı çerçevesinde Ticari İletişim (Pazarlama İletişimi)

devamı »

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giriyor

devamı »

Kitle fonlanması (“crowdfunding”) Türkiye’de yapılabilir mi? Yasal zemin buna izin veriyor mu? Nasıl bir yapı ile mümkün olabilir?

devamı »

OHAL Kapsamında Mal Varlığına El Konulan Kuruluşlardan Alacaklı Olanların Durumu

devamı »

Süre doldu… Kişisel Verilerle ilgili Yeni Dönem Bugün İtibariyle Başlıyor

devamı »

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı neler getiriyor?

devamı »

Yerli Malı Logosu Kullanımına İlişkin Bilgilendirme

devamı »