Yayınlar


Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13 Yeni Kararı (17.04.2020)

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13 Yeni Kararı (17.04.2020)

devamı »

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun uzaktan eğitim platformları hakkında yaptığı “Özel Nitelikli Kişisel Veri” uyarısı çok ciddi sonuçlar doğurabilir

devamı »

Yurtdışındaki Grup Şirketlerine Veri Aktarmak için Kullanılabilecek yeni bir Yöntem: Bağlayıcı Şirket Kuralları

devamı »

Bugün Veri Koruma Günü! (28 Ocak 2017)

devamı »

Döviz Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Kısıtlama (v.1) - Müzakere sonucunda Türk Lirası üzerinden yeni bedelin belirlenememesi halinde ne yapılabilir?

devamı »

Döviz Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Kısıtlama (v.2) -Yasağın Kapsam ve İstisnaları Belli Oldu (sözleşme tipleri bazında değerlendirme)

devamı »

Döviz Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Kısıtlama (v.3) - Tebliğde Yapılan Değişiklikler

devamı »

İnternet Yayınlarına RTÜK denetimi: Yönetmelik taslağı yayınlandı

devamı »

Kambiyo senedi mi, teminat senedi mi?

devamı »

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı çerçevesinde Ticari İletişim (Pazarlama İletişimi)

devamı »

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giriyor

devamı »

Kitle fonlanması (“crowdfunding”) Türkiye’de yapılabilir mi? Yasal zemin buna izin veriyor mu? Nasıl bir yapı ile mümkün olabilir?

devamı »

OHAL Kapsamında Mal Varlığına El Konulan Kuruluşlardan Alacaklı Olanların Durumu

devamı »

Süre doldu… Kişisel Verilerle ilgili Yeni Dönem Bugün İtibariyle Başlıyor

devamı »

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı neler getiriyor?

devamı »

Yerli Malı Logosu Kullanımına İlişkin Bilgilendirme

devamı »