Yayınlar

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler (1.02.2022)