Çalışma Alanları

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme ve Soruşturmalarında Temsil ve Danışmanlık
 • Veri İhlali Yönetimi ve Bildirimi
 • Kişisel Verilerin Korunması alanında Hukuki Danışmanlık
 • Kişisel Verileri Koruma Kanununa (KVKK) Uyum Projeleri
 • Yurt dışındaki Veri Sorumluları için Veri Sorumluları Sicili Kaydı Yapma ve Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama
 • Yurt dışındaki Veri Sorumluları için Veri Sorumlusu Temsilciliği Yapma

 • E-Ticaret
 • Tüketicinin Korunması
 • Internet
 • Telekomünikasyon
 • Teknoloji Transferi Sözleşmeleri - Fikri mülkiyet
 • Sosyal Medya
 • Dijital Reklam
 • Fintek
 • Kripto varlıklar

 • Birleşme ve Devralmalar
 • Ticari Sözleşmeler
 • Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Şirketler Hukukuna İlişkin İşlemler
 • Uluslararası Mal Satışı ve Dağıtım Sözleşmeleri
 • Haksız Rekabet

 • Ticari Dava
 • Ticari Tahkim
 • Ticari konularda Arabuluculuk
 • Bilişim/Internet Hukuku Uyuşmazlıkları Çözümü
 • KVKK Cezalarına İtiraz