Yayınlar

Süre doldu… Kişisel Verilerle ilgili Yeni Dönem Bugün İtibariyle Başlıyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “6 aylık geçiş dönemi"ne tabi hükümleri bugün yürürlüğe giriyor.

Bunlar:

  • Üçüncü kişilere ve yurt dışına veri aktarımı,
  • Veri ile ilgili kişinin veri sorumlusuna başvuru hakkı (bilgi edinme, değişiklik talebi, kanuna uyulması talebi vb.),
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılacak başvuru ve şikayetler,
  • Kurum tarafından yapılacak denetime ilişkin ilkeler,
  • Veri sorumlularının Kurum'a kaydı,
  • Adli cezalar ve idari para cezaları ile ilgili hükümlerden oluşuyor.

Bu maddelerden “adli ve idari para cezaları” ile ilgili olanların bir süre daha ertelenebileceği yönünde sektörde bir beklenti vardı. Bugünkü Resmi Gazetede herhangi bir erteleme kararı bulunmuyor. Dolayısıyla artık kanun tüm maddeleri ile resmi olarak yürürlükte diyebiliriz.

Hatta bundan iki gün önce TBMM tarafından 5 tane “Kurul” üyesi atandı; bugün de bu karar Resmi Gazetede yayımlandı. İlgili linki buraya ekliyorum: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161007-2.pdf.

Bununla birlikte henüz “Kurum”un aktif olarak faaliyete geçtiğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bilgi yok.

Ayrıca Kanun tam anlamıyla yürürlüğe girmiş olmasına rağmen özellikle İnternet bazlı iş yapan sektörlerde halen yaşanılan bazı tereddütler olduğu da muhakkak.

İnternet sitesi çerezleri (cookies) kullanımı konusunda, ilgili ilgili kişilerin onayının “zımni (üstü kapalı) olarak” almanın geçerli olup olmayacağı buna güzel bir örnek (örn. “siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez politikasını kabul etmiş sayılırsınız” gibi ifadelerle rızanın alınmış sayılması).

Kanun genel olarak veri kullanımı ile ilgili olarak “açık rıza” aradığı için bunun mümkün olmayacağını düşünenler de var; bu durumun kanundaki bazı istisnalar altında değerlendirilebileceğini düşünenler de. “Cookies”le ilgili ayrı bir düzenleme geleceği de tahmin ediliyor. Avrupa ülkelerinde bile “zımni rızayı” kabul eden ülkeler olduğu gibi “açık rıza” arayan ülkeler de bulunmakta. Yani bu konuda mevcut yasal zeminde kesin olarak bir hükme varmak mümkün görünmüyor. Bu tür “gri” alanlar ancak ikincil mevzuatın çıkmasıyla ve “Kurul"un uygulamaları ile şekillenecek. 

Hep birlikte takip edip göreceğiz.

---

Yazının Yayımlanma tarihi: 7 Ekim 2016

Sitemizde zorunlu çerez kullanıyoruz. Kullandığımız bu çerez ve bu çerezi nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Aydınlatmamıza bakabilirsiniz. Çerez Aydınlatması