Yayınlar

OHAL Kapsamında Mal Varlığına El Konulan Kuruluşlardan Alacaklı Olanların Durumu

Bilindiği gibi OHAL ile ilgili olarak alınacak tedbirlere ilişkin ilk kararname ve müteakip kararnameler ile malum örgüt ile ilişkili olduğundan şüphelenilen birçok kuruluş kapatılarak mal varlıkları hazineye devredilmişti (R.G. yayım tarihi 23 Temmuz 2016).

Söz konusu kararnamede, bu kuruluşlardan alacaklı olanların borçlarını tahsil için hiçbir şekilde Hazineye başvuramayacaklarına ilişkin bir hüküm de yer alıyordu.

Bu kuruluşlardan alacaklı olanların, borçlarını tahsil edemeyecek olmasının, zincirleme bir etki yaratarak piyasayı olumsuz etkileyeceğinden kaygı duyuluyordu.

Evvelsi gün Resmi Gazetede yayımlanan yeni bir KHK ile, OHAL kapsamında kapatılarak mal varlıkları hazineye devredilen kuruluşların borçları ilgili tespit, görüşme, uzlaşma, ifaya devam, ifayı ret gibi işlemleri yürütmek üzere, vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğer kuruluşlar yönünden Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

Bu kuruluşlardan alacaklı olanların, 17 Ağustos 2016’dan itibaren 60 gün içerisinde, mal varlığı devralınan kurumun niteliğine göre, Maliye Bakanlığı ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne alacaklarını ispat eder nitelikteki belgelerle müracaat etmeleri gerekiyor. Söz konusu bu süre 60 günlük süre 17 Ağustos 2016’dan sonra kapatılan kuruluşlar için kapatma tarihinden itibaren başlıyor.

---

Yazının yayınlanma tarihi: 19 Ağustos 2016

Sitemizde zorunlu çerez kullanıyoruz. Kullandığımız bu çerez ve bu çerezi nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Aydınlatmamıza bakabilirsiniz. Çerez Aydınlatması