Yayınlar

Yerli Malı Logosu Kullanımına İlişkin Bilgilendirme

Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 18 Eylül 2018 Tarihli ve 30539 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle özetle, mal veya hizmetlere ilişkin etiket ve listelerde bulunması gereken zorunlu bilgilere; yeri ürünler için yerli malı logosu ve ayrıca malın satış fiyatı ile birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih de eklenmiştir.

1.    Değişiklik hangi mal ve hizmetleri kapsamaktadır?

Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin etiket ve fiyat listelerini kapsamaktadır. Bu nedenle, tüketici olmayan kişiler (örn. tacirler) arasındaki mal ve hizmet alışverişleri bu kapsamda olmayacaktır.

Ayrıca ilgili değişiklik, etiket bulundurma zorunluluğu olan mallara ilişkin olduğundan, Yönetmelik’te sayılan bu zorunluluk kapsamı dışındaki mallar değişiklikten etkilenmeyecektir.

2.    Değişiklik ile hangi yükümlülükler getirilmiştir?

Yönetmelik’te, etiket bulundurma zorunluluğu olan mal veya hizmetlere ilişkin etiket ve fiyat listelerinde yer alması gereken zorunlu unsurlar düzenlenmektedir. Yapılan değişiklikle bu unsurlara aşağıdaki hususlar eklenmiştir:

  • Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,
  • Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.

Bakanlık, Yönetmelik’in yayımlanmasının ardından internet sitesinde logonun görselini paylaşmakla birlikte yerli üretim logosu kullanımına ilişkin usul ve esasları açıklamış, ayrıca logonun kullanımına ilişkin renk kodlarının, logonun küçültülmesi ve büyültülmesinde kullanılacak oranların yer aldığı “Yerli Üretim Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzu”nu (“Kılavuz”) yayımlamıştır.

3.    Karara uyulmamasının cezası var mıdır?

Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenler hakkında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 77 uyarınca her bir ilgili işlem başına 2018 yılı için 274 Türk Lirası idari para cezası verilebilecektir.

4.    Yürürlük

Yönetmelik’te yapılan değişiklik, 3 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik’te değişiklik yapan ilgili yönetmelik metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180918-1.htm linkinden erişebilirsiniz.

Kılavuz metnine https://ticaret.gov.tr/data/5ba208da13b87610d0a032ab/78b548dd768bdf8e1375213addcf6cd8.pdf linkinden erişebilirsiniz.

Bakanlık tarafından yayımlanan usul ve esaslara ise https://www.ticaret.gov.tr/haberler/fiyat-etiketlerinde-yerli-uretim-logosu-kullanimina-iliskin-usul-ve-esaslar linkinden erişebilirsiniz.

---

Yazının yayınlanma tarihi: 20 Eylül 2018

Sitemizde zorunlu çerez kullanıyoruz. Kullandığımız bu çerez ve bu çerezi nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Aydınlatmamıza bakabilirsiniz. Çerez Aydınlatması